Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Deo rimskog Limesa,Trajanova tabla i deo puta
Opština: Kladovo
Mesto: Kostol
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Broj u centralnom registru: SK 609
Datum upisa u centralni registar: 27.12.1984
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.2010/49 od 22.11.1949. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: prelaz I - II vek
Prikaži mapu

Trajanova tabla je uklesana u stenu u đerdapskoj Donjoj klisuri, 2,5 km uzvodno od Tekije (istočna Srbija).
Natpis je u polju oblika tabula ansata, koju drže dva krilata genija. Ispod natpisa je figura koja kleči, verovatno Danubius, a iznad nadstrešnica sa kasetiranom tavanicom.
Kasete su ukrašene rozetama i predstavama orla sa raširenim krilima, dok je sa strane reljefni prikaz dva delfina. Na osnovu natpisa na Tabli obično se smatra da je deo đerdapskog puta u Donjoj klisuri izgradio Trajan u okviru priprema za rat protiv Dačana, odnosno da je 100. godine završena ta poslednja, najteža deonica.
Tabla je, zajedno sa delom puta, 1969. isečena i po vertikali premeštena na viši nivo da bi se zaštitila od podizanja nivoa Dunava izgradnjom hidroelektrane Đerdap I.