Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Partizanska bolnica u Krčagovu
Opština: Užice
Mesto: Užice
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
Datum upisa u centralni registar: 05.04.1982
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.522/49 od 29.04.1949. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: /
Prikaži mapu

Odmah posle oslobođenja Užica 24. septembra 1941, u Gradskoj bolnici u Krčagovu bila je smeštena partizanska bolnica. U bolnici je bilo oko 300 ranjenih partizana i deset lekara koji su pored lečenja vršili i operacije. Partizanska bolnica u Krčagovu radila je mesec dana. Zbog bombardovanja Krčagova prebačena je u Sevojno sa celokupnim personalom i inventarom. Partizansku bolnicu u Krčagovu sačinjavale su četiri spratne zgrade. U posleratnom periodu podignuti su novi bolnički blokovi i vršene su neznatne izmene na zgradama radi poboljšanja higijensko-zdravstvenih uslova. Užička partizanska bolnica obeležena je spomen-pločom.