Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Ostaci vizantijske bazilike
Opština: Uroševac
Mesto: Nerodimlje
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Kancelarija za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji
Broj u centralnom registru: SK 1417
Datum upisa u centralni registar: 31.12.1967
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Prištini , br. 958 od 31.12.1967.g.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: IV vek
Prikaži mapu

Vizantijska bazilika nalazi se na groblju između Gornjeg i Donjeg Nerodimlja (Kosovo i Metohija), desetak metara severno od crkve Sv. Nikole. Sve do arheoloških istraživanja 1988. pretpostavljalo se da su tu ostaci dvora kralja Milutina, tako da je spomenik zaštićen pod tim imenom.
Iskopavanjima su otkriveni delovi monumentalne građevine čiji je pod ukrašen mozaikom, a zidovi živopisom. Na zapadnom delu poda izvedena je arkada sa likovima sedam grčkih mudraca čija su imena i misli po kojima su bili poznati ispisani latinskim jezikom.
Građevina je podignuta u IV veku, dok je mozaični pod izveden u Justinijanovo vreme. Zbog svog reprezentativnog izgleda korišćena je i u narednim epohama, stoga se pretpostavlja da je ovde mogao biti dvorac srpskih vladara u XIV veku.