Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Područje Knez Mihajlove ulice
Opština: Stari grad
Mesto: Beograd
Nadležnost: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Broj u centralnom registru: PKIC 1
Datum upisa u centralni registar: 19.08.1981
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 177/4 od 06.04.1964. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Prostorno kulturno istorijska celina
Period izgradnje: XIX vek
Prikaži mapu

Područje današnje Knez Mihailove ulice, kome pripadaju i sporedne poprečne ulice, bilo je nastanjeno i delimično izgrađeno u sastavu varoši koju je opasavao utvrđeni Šanac, u XVIII i prvoj polovini XIX veka. Knez Mihailova ulica je trasirana kao najkraća komunikaciona veza između tvrđave i varoši koja se naglo širila i izgrađivala, na osnovu prvog regulacionog plana Beograda E. Josimovića iz 1867. Sadašnje ime dobija 1870, a od 1879. definiše svoj lik i sadržaj na oba fronta, uglavnom jednospratnim zgradama blokovskog sistema. Nastale istovremeno, zgrade imaju i jedinstvene arhitektonske odlike. Upotrebljeni građevinski materijali, konstrukcije, funkcije i stilska obrada pripadaju periodu evolucije beogradske arhitekture, koja označava prekid sa balkanskim nasleđem i usvajanje tada modernog evropskog eklekticizma. BŠ