Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Gradsko jezgro
Opština: Sremski Karlovci
Mesto: Sremski Karlovci
Nadležnost: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: PKIC 47
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.1032/49 od 18.07.1949. god; Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin br. 195 od 03.04.1961; Dopunsko rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin br. 02-428/5-77 od 29.07.1977.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Prostorno kulturno istorijska celina
Period izgradnje: XVIII - XX vek
Prikaži mapu

Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca nastalo je kao rezultat razvoja grada tokom XVIII, XIX i početkom XX veka. Naselje, koje svoj kontinuitet razija od neolita, bogatu istoriju duguje izvanrednom geografskom položaju i osobinama tla. Najstariji sačuvani objekti potiču sa prelaza iz XVII u XVIII vek, iz vremena turske dominacije. Spontano formiranje urbane matrice u XVIII veku, oslanjalo se na stariju osnovu. Od 1713, sa premeštanjem sedišta mitropolije u Karlovce, graditeljsku aktivnost odlikuje živ i dinamičan razvoj. Do polovine XVIII veka Karlovci dobijaju svoju osnovnu urbanističku fizionomiju, koja će se konačno definisati u poslednjoj deceniji XIX i početkom XX veka. Gradsko jezgro organizovano oko Trga Branka Radičevića sa okolnim ulicama, obuhvata objekte koji po vrednosti arhitektonsko-likovnih i funkcionalnih rešenja ovoj celini obezbeđuju izuzetno značajno mesto u kulturnoj istoriji srpskog naroda. BŠ