Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Gomolava
Opština: Ruma
Mesto: Hrtkovci
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica
Broj u centralnom registru: AN 108
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.1641/50. od 30.12.1950. god .
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: kasnovinčansko, eneolitsko, rano bronzano i gvozdeno doba
Prikaži mapu

Višeslojno arheološko nalazište Gomolava nalazi se na levoj obali Save, u blizini sela Hrtkovaca u Sremu (Vojvodina).
To je naselje tipa „tel”, na kome su utvrđeni horizonti stanovanja iz kasnovinčanskog, eneolitskog, ranog bronzanog i gvozdenog doba. Prva iskopavanja vršena su 1904, a od 1953. godine počinju sistematska istraživanja koja, sa prekidima, traju do danas.
Prvo naselje obrazovano je tokom mlađeg neolita. Dominantni horizonti su iz mlađeg gvozdenog doba. U podnožju Gomolave je velika rimska nekropola, a u neposrednoj blizini rimska vila rustika. Od XII do XV veka se nalazila seoska nekropola sa grobljanskom crkvom.