Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Franjevački samostan
Opština: Bač
Mesto: Bač
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: SK 1014
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.679/951. od 30.05.1951. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: od izuzetnog značaja (Službeni glasnik RS 16/90)
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1140/1160
Prikaži mapu

Kompleks franjevačkog samostana u Baču osnovali su templari u drugoj polovini XII veka, da bi ga početkom XIV preuzeli monasi franjevačkog reda. Tokom turske okupacije crkva je bila pretvorena u džamiju, a od 1688. preuzimaju je franjevci iz Gradovrha, iz Bosne. Kompleks čine crkva Uznesenja Marijinog sa  visokim zvonikom. Jednobrodna crkva i masivni zvonik imaju elemente romaničke, gotske, renesansne i islamske arhitekture, a konaci barokne arhitekture prve polovine XVIII veka. Među brojnim umetničkim delima izdvajaju se Tajna večera iz 1737, italokritska ikona Bogorodica Umilenija, rad majstora Dime (1685), kao i rukopisne i štampane knjige iz XVII i XVIII veka, tzv. Biblioteca slavica (croatica), vajarska dela, bogoslužbene odežde. Radovi na istraživanju i konzervaciji obavljaju se od 1955. godine. Od 2006. godine u okviru projekta „Vekovi Bača“ obavljaju se istraživanje i konzervacija slikarstva i arhitekture.