Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Čelarevo
Opština: Bačka Palanka
Mesto: Čelarevo
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Napomena: Obuhvata ušća Tise i Begeja u Dunav
Broj u centralnom registru: AN 109
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture petrovaradin br. 01-157/10-72 od 28.11.1972. god; Odluka SO Bačka Palanka br. 011-42/90-III od 09.07.1990. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: kraj VIII i prva polovina IX veka
Prikaži mapu

Lokalitet Čipska šuma nalazi se na aluvijalnoj terasi, 500 m udaljenoj od leve obale Dunava, pored mesta Čelarevo (Bačka – Vojvodina). Arheološkim iskopavanjima od 1972. istraženo je oko 650 grobova nekropole s kraja VIII i prve polovine IX veka, na kojoj se istovremeno sahranjuju tri različite populacije.
Lokalitet je karakterističan po nalazu grobova nosioca kulture judaizma u kojima su nalaženi ulomci rimskih opeka na kojima je naknadno urezivana sedmokraka svetiljka (menora), etrog i lulav. Retki natpisi na opekama pročitani su kao Jehuda ili Jahve i Izrael. Posebnu grupu čine konjanički grobovi gde je uz umrlog, opremljenog bogatim kožnim pojasom, sahranjen i konj žrtvovan u ritualu. Sloveni su se sahranjivali sa skromnim prilozima, a nađene su i urne sa spaljenim pokojnicima.
Južno od nekropole, po ivici lesne grede, u dužini od 4 km, prostiralo se naselje u kojem je otkopana jedna od nekoliko zlatarskih radionica.