Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Carska džamija
Opština: Priština
Mesto: Priština
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Kancelarija za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji
Broj u centralnom registru: SK 1412
Datum upisa u centralni registar: 30.12.1997
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture AKMO u Prištini, br.848/53 od 17.09.1953. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: Službeni glasnik RS 16/90
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1460/1461
Prikaži mapu

Džamija sultana Mehmeda Fatiha, ili Carska džamija, locirana je u centru grada. Natpis nad portalom daje podatke da je sagrađena hidžarske 865, odnosno 1460/61. godine, osam godina nakon pada Carigrada, odnosno datuma kada su preuzeti tipološki elementi sa Aja Sofije, koji su i odredili uglavnom uobičajeni (osmansko-brusanski) tip gradnje džamija na našem tlu – jednospratne građevine sa kupolom.
Građena je od kamenih blokova. Jednostavnost plastične obrade došla je do izražaja u oblikovanju portala i prozora kao i ukrašavanju mihraba, mahvila i drugih elemenata u unutrašnjosti građevine.