Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Caričin grad
Opština: Lebane
Mesto: Prekopčelica
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Broj u centralnom registru: AN 24
Datum upisa u centralni registar: 30.03.1982
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.257/49 od 12.02.1949. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: VI vek
Prikaži mapu

Nalazi se na prostoru između Svinjaričke i Caričinske reke.
Caričin Grad (iustiniana prima) je podignut u vizantijskoj provinciji Ilirik, kao zaduzbina cara Justinijana, Iustiniana Prima. Smešten je u podnožju planine Radan (jugoistočna Srbija). Život u Caričinom gradu trajao je tokom VI i početkom VII veka, kada je prekinut slovensko-avarskim razaranjima.
Justinijanu Primu čine Gornji, Srednji i Donji grad, opasani posebnim bedemima i kulama. Gornji grad je nepravilnog poligonalnog oblika. U Gornjem gradu glavne građevine su episkopska bazilika sa krstionicom, episkopska palata i bazilika sa kriptom. Do sada je otkriveno 9 bazilika, veliki broj reprezentativnih javnih građevina, zanatske radionice, vodovod i drugi objekti, uz obilje pokretnog arheološkog materijala. Na kapitelu pri ulazu u srednji brod ove bazilike pronađen je monogram ktitora Justinijana.
Arheološka istraživanja i konzervatorski radovi, sa prekidima, traju do danas.