Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Basijana
Opština: Ruma
Mesto: Donji Petrovci
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica
Broj u centralnom registru: AN 105
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.306/47. od 15.10.1947. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: I vek
Prikaži mapu

Rimski grad Bassianae nalazi se na lokalitetu Grad kod sela Donji Petrovci u Sremu (Vojvodina).
Naselje je osnovano u I veku, a trajalo je sve do VI veka. Grad je u status municipijuma promovisan 124. godine, dok iz 214. potiče njegov najraniji pomen kao kolonije. Manja arheološka istraživanja obavljena su 1882. i 1935. godine. Tada je otkrivena konstrukcija bedema sa kulama kao i tri zgrade građene od kamena i opeke, sa sistemom grejanja, podnim mozaicima, freskama na zidovima i kanalizacionom mrežom.