Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Amam
Opština: Bač
Mesto: Bač
Nadležnost: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: SK 1088
Datum upisa u centralni registar: 24.02.1995
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br. 01-747/2-71. od 01.11.1971. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od velikog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: od velikog značaja (Sl. list APV 28/91)
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1529-1687

Hamam, u centru Bača predstavlja vredno i retko svedočanstvo o vremenu osmanske dominacije na prostoru Vojvodine. Najverovatnije je izgrađen nakon 1578. jer ga Evlija Čelebi beleži prilikom posete Baču 1665. godine. Na osnovu arheoloških nalaza poznato je da je u hamamu bilo šest prostorija (halvate – čekaonica i garderoba; šadrvan – prostorija za kupanje; hazna – rezervar za vodu i đulhan-ložionica). Hamam je delimično porušen, ali je sačuvan deo kubeta nad centralnom prostorijom. Prva iskopavanja je obavio dr Imre Hanzelman 1870 i 1872. godine, potom 1910. godine dr Posta Bela, a 1970. i 1972. godine obavljena su savremena istraživanja i konzervacija.