Latinica     English   
БАЗА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Назив: Остаци средњовековног града Рас
Општина: Нови Пазар
Место: Бубреговићи
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Територијално надлежни завод: Завод за заштиту споменика културе Краљево
Година уписа на УНЕСКО-ву листу светске баштине: 1979
Број у централном регистру: СК 534
Датум уписа у централни регистар: 28.06.1983
Решење/Одлука о проглашењу за НКД: Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 140/47 од ?.08.1947. године; Допунско решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр.746/21 од 11.11.1971. године.
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Споменик културе
Период изградње: прва половина XII векa
Прикажи мапу

Средњовековни град Рас налази се 11 км западно од Новог Пазара, крај ушћа Себечевске реке у Рашку на брду званом Градина. Бедеми утврђења имају неправилну издужену основу, дужине 180 м и ширине 20–60 м. Зидани су од ломљеног камена и кречног малтера, дебљине од 1,60 до 2,10 м и висине до 7 м (на приступачним деловима). Бедеми су имали шетну стазу са зупцима. Главна кула, полукружне основе,била је на југу на најприступачнијем делу утврђења. Главна градска капија је постављена у оквиру западног бедема и брањена са две куле неједнаких димензија. По налазима византијског новца град је могао настати у време владавине Јована II Комнина (1118–1143). У првој половини XII века постао је главно упориште српске државе и од тада настаје потреба за изградњом нових објеката као и за ојачањем утврђења. Зазидана је западна капија и отворена нова поред главне куле. Све куле су ојачане. У северном делу града изграђене су две нове простране грађевине, највероватније као резиденцијални блок. Уз ове просторије била је дозидана полукружна кула. У овом делу града дозидана је још једна грађевина квадратне основе (5,60x5,80 м) са укупаним подрумским простором. Остали објекти су грађени од дрвета, најчешће правоугаоних основа. После систематских археолошких ископавања извршена је конзервација целог утврђења.