Latinica     English   
БАЗА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Назив: Дворац породице Дунђерски
Општина: Бачка Паланка
Место: Челарево
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Територијално надлежни завод: Покрајински Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Број у централном регистру: СК 1015
Датум уписа у централни регистар: 22.12.1993
Решење/Одлука о проглашењу за НКД: Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-44/1-69. од 07.05.1970. год
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Службено гласило одлуке о категоризацији: од изузетног значаја (Службени гласник РС 16/90)
Врста: Споменик културе
Период изградње: 1837
Прикажи мапу

Комплекс чини неколико грађевина смештених у пространом парку, организованом по принципу енглеских вртова, на властелинском поседу насталом у другој половини XVIII века. Мањи дворац са дворишним тремом на витким стубовима и декоративно обликованим капителима саградио је Марфи Липот на прелазу из XVIII у XIX век. Велики дворац саградио је Никола Безереди између 1834. и 1837, као репрезентативну спахијску резиденцију са низом прозора који имају раван профилисани натпрозорник подупрт конзолама у облику волуте, а у доњем делу низ балустера. На источној страни је класицистички портик који подржавају четири дорска стуба надвишена троугаоним тимпаноном, а на страни према врту тераса са степеништем. Постојао је и класицистичи павиљон у врту. Конзерваторско-рестаураторски радови изведени су између 1985, 1988. и 2003.