Latinica     English   
БАЗА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Назив: Београдска тврђава
Општина: Стари град (Калемегдан 14)
Место: Београд
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Територијално надлежни завод: Завод за заштиту споменика културе града Београд
Број у централном регистру: CК3
Датум уписа у централни регистар: 15.06.1981
Решење/Одлука о проглашењу за НКД: Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.290/4 од 31.05.1965. год.
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Споменик културе
Период изградње: као фортификациона целина формирана у временском раздобљу од I до XVIII века
Прикажи мапу

Београдска тврђава се налази на повољном геостратешком положају, на брегу изнад ушћа Саве у Дунав. Развој утврђења може се пратити кроз материјалне остатке из различитих епоха: од античког каструма, византијског кастела, средњовековног утврђеног града – до модерне бастионе тврђаве 18. века. Крајем I века на овом месту формиран је логор легије IV Flavia који је обновљен у време цара Јустинијана. На подручје Сингидунума Словени продиру почетком VII века, али се име Београд први пут помиње у историјским документима 878. године. Велики успон Београд доживљава почетком XV века када је у доба деспота Стефана Лазаревића постао главни град Србије.

Средњовековна тврђава имала је унутрашње утврђење у северозападном делу Горњег града, источно и западно подграђе, пространи Доњи град и пристаништа на Сави и Дунаву. Београдска тврђава археолошки се истражује од 1936, док се конзерваторски радови обављају од педесетих година XX века.