Latinica     English   
БАЗА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Назив: Амам
Општина: Бач
Место: Бач
Надлежност: Покрајински Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Територијално надлежни завод: Покрајински Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Број у централном регистру: СК 1088
Датум уписа у централни регистар: 24.02.1995
Решење/Одлука о проглашењу за НКД: Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-747/2-71. од 01.11.1971. год
Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Службено гласило одлуке о категоризацији: од великог значаја (Сл. лист АПВ 28/91)
Врста: Споменик културе
Период изградње: 1529-1687

Хамам, у центру Бача представља вредно и ретко сведочанство о времену османске доминације на простору Војводине. Највероватније је изграђен након 1578. јер га Евлија Челеби бележи приликом посете Бачу 1665. године. На основу археолошких налаза познато је да је у хамаму било шест просторија (халвате – чекаоница и гардероба; шадрван – просторија за купање; хазна – резервар за воду и ђулхан-ложионица). Хамам је делимично порушен, али је сачуван део кубета над централном просторијом. Прва ископавања је обавио др Имре Ханзелман 1870 и 1872. године, потом 1910. године др Поста Бела, а 1970. и 1972. године обављена су савремена истраживања и конзервација.